Valberedning ändras baserat på ägarförhållanden 2018-09-28

2018-10-30

Valberedningen i Scandinavian Enviro Systems (”Enviro” eller ”Bolaget”) har en ny sammansättning baserat i första hand på Bolagets ägarförhållanden per den 28 september 2018 och i andra hand på aktieägare som ställt sig till förfogande som ledamöter.

Valberedningen per 28 september 2018:

  • Stefan Winström (ordförande, representerar Pegroco Holding AB)
  • Lennart Persson (representerar sig själv)
  • Stig-Arne Blom (representerar Conatum AB och sig själv)
  • Alf Blomqvist (styrelseordförande)

Valberedningen representerar tillsammans 5,4 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Enviro per den 28 september 2018. Valberedningens uppgifter är i övrigt oförändrade mot tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Winström, ordförande i valberedningen, tel +46 (0) 705 695 204, stefan@pegrocoinvest.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 08.40 CET.

« Tillbaka till pressreleaser