Uppdatering rörande etableringsavtal i USA och Danmark samt marknadsutveckling

2019-12-30

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har under den andra halvan av 2019 fortsatt förhandlingarna med danska WindSpace A/S och amerikanska Treadcraft Limited avseende etableringar av lokala anläggningar för återvinning av fordonsdäck baserat på Envio Systems teknologi. De tidigare förda förhandlingarna med EE-TDF Cleveland LLC ligger för närvarande nere av prioriteringsskäl.
– Intresset för återvinning i allmänhet och återvunnen kimrök i synnerhet har ökat kraftigt i år vilket stärkt Enviros och vår teknologis position på marknaden, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro Systems.

Enviro Systems har under drygt 1,5 års tid fört förhandlingar med olika parter avseende upprättandet av återvinningsanläggningar för uttjänta däck baserade på Enviros ledande återvinningsteknologi. Bolaget har löpande kommunicerat kring dessa förhandlingar avseende beräknande tidsramar samt uppskattningar kring när eventuellt färdiga avtal kan finnas på plats.

WindSpace A/S
Danska Windspace A/S är den part som Enviro förhandlat längst med. Här skrevs det ursprungliga samförståndsavtalet, MOU, på i maj 2018 varvid Enviro kommunicerade att ett beräknat avtal om ett samriskbolag för etablerandet av en anläggning skulle finnas på plats inom 18 månader. I februari 2019 kommunicerade Enviro att det tecknats ett villkorat hyresavtal för den mark i Danmark där anläggningen beräknades etableras samt att ett slutgiltigt avtal bedömdes vara färdigförhandlat under 2019. Här finns i nuläget ingen bedömning av när ett slutgiltigt avtal kan vara framme, men förhandlingarna fortsätter oförtrutet samtidigt som nödvändiga tillståndsprövningar genomförs av berörda danska myndigheter enligt sedvanligt förfarande.

TreadCraft Limited
I slutet på juni 2018 kommunicerade Enviro att ett samförståndsavtal, MOU, mellan bolaget och amerikanska TreadCraft Ltd upprättas avseende etablerandet av en återvinningsanläggning i Buffalo i delstaten New York, USA. Ett slutgiltigt avtal mellan parterna beräknades då vara på plats inom 6 månader. I slutet av december 2018 kommunicerade Enviro att samförståndsavtalet förlängts med ytterligare 6 månader och i augusti i år tecknades en första avsiktsförklaring, ett term sheet, mellan parterna som fastställde centrala villkor såsom leveransomfång, anläggningspris, betalnings- och leveransvillkor, garantier, avtalsviten, gällande lag, med mera. I mitten av september i år tecknades en andra avsiktsförklaring avseende ytterligare centrala avtalsvillkor. Samtidigt kommunicerades att slutgiltiga avtal beräknades vara på plats under andra halvan av 2019 samt att dessa var villkorade av finansiering.
– Förhandlingarna med TreadCraft fortsätter men vi kan i nuläget inte ange någon tidpunkt för när dessa beräknas vara färdiga. Samtidigt pågår också arbetet med finansieringen och här har vi kommunicerat att vi håller på att ta fram en publik, internationell företagsobligation för att finansiera vårt ägande i kommande återvinningsanläggningar, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro Systems.

Ökande intresse
Sedan de första samförståndsavtalen om etablerandet av återvinningsanläggningar tecknades för drygt 1,5 år sedan har intresset för återvinning av uttjänta gummidäck ökat tydligt. Till det bidrar den allmänt ökande miljömedvetenheten, klimatdiskussionerna och problemet med en överutnyttjandet av ändliga resurser. Flera ledande aktörer inom branschen har under den här perioden också låtit externa experter revidera Enviros projekt och kommit fram till att Enviros teknologi ligger långt framme rent utvecklingsmässigt med en hög så kallad Technical Readiness Level (TRL).

Inom däckbranschen drivs det ökande intresset också av producentansvar och den allt högre kvalitén på återvunnen kimrök men också av insikten att återvunnen kimrök erbjuder stor kundnytta. De ökade möjligheterna att återvinna och förädla oljan i däcken har ytterligare ökat intresset för Enviros återvinningsteknologi.

– Däck- och gummitillverkarna har nu på allvar börjat inse fördelarna med att använda återvunnen kimrök men även återvunnen olja. I båda fallen ger det stora möjligheter för dem att minska både sin egen och sina kunders miljöpåverkan, säger Thomas Sörensson och konstaterar att det ökande intresset fört med sig ökande leveranser från Enviros egen anläggning i Åsensbruk. ”Under året genomförde vi kapacitetshöjande investeringar i Åsens Bruk vilket har inneburit högre leveranser till kunder som Trelleborg och Elastomeric.

« Tillbaka till pressreleaser