Uppdatering av information i halvårsrapport

2019-09-07

I Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") halvårsrapport 2019 som publicerades den 23 augusti 2019 förekom utökad information i den engelska versionen av rapporten jämfört med den svenska, på grund av en miss i översättningsprocessen. Enviro har därför beslutat att publicera en uppdaterad svensk rapport innehållandes samma information som den engelska versionen.

I den översatta engelska versionen av rapporten för det andra kvartalet namngavs av misstag ett antal potentiella kunder i en tabell. I den svenska rapporten hade kunderna anonymiserats. För att säkerställa att alla aktörer på marknaden har tillgång till samma information har Enviro nu inkluderat den mer detaljerade kundinformationen även i den svenska rapporten.

Båda uppdaterade rapporter finns tillgängliga på Enviros hemsida under länkarna:

Svenska: https://www.envirosystems.se/sv/investor/financial-information/

Engelska: https://www.envirosystems.se/en/investor/financial-information/

Nedanför följer den uppdaterade tabellen:

Nuvarande status avseende Enviros kimrökskunder och potentiella kimrökskunder. Kunderna på listan innehar en lägsta status där produktionstester genomförs eller har genomförts.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2019 kl. 18:20 CEST.

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser