Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 i Enviro har fastställts till 0,40 SEK

2019-08-29

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) genomförde en företrädesemission med teckningsperiod från och med den 4 december till och med den 18 december 2018 där varje tecknare erhöll två (2) vederlagsfria teckningsoptioner per tecknad unit i företrädesemissionen (”Teckningsoption”). Teckningskursen för varje ägd Teckningsoption motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under perioden från och med den 15 augusti till och med den 29 augusti 2019, dock lägst 0,40 SEK och högst 1,00 SEK per aktie. Den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden uppgick till 0,49 SEK, således är teckningskursen fastställd till 0,40 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO2) i sammandrag:

Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden från och med den 2 september till och med den 13 september 2019.

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq First North är den 11 september 2019.

De teckningsoptionsägare som önskar nyttja sina Teckningsoptioner kan göra så via Mangold Fondkommission AB. Notera att teckningsoptionsägare vars innehav är förvaltarregistrerat ska kontakta sin förvaltare för vidare instruktioner. Ytterligare information kommer även finnas tillgänglig på Bolagets och Mangolds hemsida under teckningsperioden, www.envirosystems.se respektive www.mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser