Stöd från Nopef beviljat för satsning i Chile

2015-01-07

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har beviljats stöd från Nordiska projektexportfonden (Nopef) för fortsatt förundersökningsprojekt i Chile genom ett så kallat villkorslån som helt eller delvis kan komma att efterskänkas. Enviros beviljade lånebelopp uppgår till högst EUR 32 000.

Stödets huvudsakliga syfte är att bidra till finansieringen av det förundersökningsprojekt för byggande av däckåtervinningsanläggningar, som Enviro bedriver i Chile. Enviro bedriver i dagsläget flera långt gångna diskussioner om försäljning av anläggningar till olika parter i Chile. Inför Nopefs beviljande av stödet har bland annat tre av varandra oberoende chilenska aktörer skrivit intentionsförklaringar till Nopef via Enviro. I dessa intentionsförklaringar uttrycker de sina intressen i att investera i Enviros anläggningar. Dessa aktörer har även besökt Enviros anläggning i Åsensbruk. Intentionsförklaringarna följdes upp av en analys från Nopef angående Enviros aktiviteter i Chile. Sammanvägt resulterade detta i att Nopef valde att bevilja Enviros låneansökan.

-Att vi beviljats ett villkorslån från Nopef känns mycket tillfredställande. Inte minst det faktum att Nopefs beslut grundar sig bland annat på tre av varandra oberoende intentionsförklaringar från chilenska motparter, undersökning av vår teknologi och hur långt vi har kommit. Detta stärker såväl vår uppfattning att vi är på rätt väg och att Chile är en mycket intressant marknad, säger Martin Hagbyhn VD Scandinavian Enviro Systems.

Lånet är räntefritt och kommer att utbetalas löpande vartefter kostnader för förundersökningsprojektet uppstår. När slutrapport för förundersökningsprojektet lämnats till och godkänts av Nopef kan lånet helt eller delvis efterskänkas beroende på utkomsten av projektet. Om projektet lett till företagsetablering eller jämförbar långsiktig investering i projektlandet kan 100 procent av det beviljade lånet efterskänkas. Om etableringen inte genomförs kan fortfarande 50 procent av det beviljade lånet efterskänkas och konverteras till bidrag.

Arbetet med anläggningsförsäljningar i Chile fortsätter nu bland annat med att Enviros VD, Martin Hagbyhn, i mitten av januari kommer befinna sig på plats i Chile för fortsatta diskussioner med olika aktörer.

Om Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 procent av insamlade däck i Sverige.

Om Nordiska projektexportfonden

Fondens uppgift är att främja det nordiska samarbetet inom ramen för dess mandat. Fondens aktivitet skall syfta till en hög nordisk profil och bidra till den nordiska nyttan så att verksamheten skapar ett nordiskt mervärde.

Fondens syfte är specifikt att stärka nordiska företags internationella konkurrenskraft genom att delfinansiera förstudier, som bidrar till att främja nordiska företags internationalisering. För det ändamålet samarbetar fonden med nationella, nordiska och internationella organisationer.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-01-07, kl 08:20

« Tillbaka till pressreleaser