Scandinavian Enviro Systems patentansökan i Sverige kommer att godkännas

2016-09-28

Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat att Scandinavian Enviro Systems AB (publ):s ("Enviro" eller "Bolaget") patentansökan i Sverige med titeln ”Anläggning och förfarande för återvinning av kol och kolväteföreningar från organiskt insatsmaterial genom pyrolys” kommer att beviljas. Enviro benämner tekniken som patentansökan avser Arrangement and Process for Recycling (APR). Detta patent uppdaterar och förstärker det tidigare EHD-patentet genom en förbättrad spridning av gasen i reaktorn.

”Patentet stärker skyddet för Enviros teknik. Tekniken är i sin tur även avgörande för att förädla både kimröks- och oljeprodukterna ytterligare” kommenterar Enviros VD Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro
073-510 53 43
thomas.sorensson@envirosystems.se

Magnus Sjöbäck
Presskontakt Enviro
0704-45 15 99
magnus.sjoback@sjobackpr.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/9 kl. 08:30 CET.

Kort om Bolaget:

Enviro är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Enviro är listat på Nasdaq First North och har Erik Penser, 08-463 80 00, som Certified Adviser.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C 417 55
Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se


« Tillbaka till pressreleaser