Scandinavian Enviro Systems pågående nyemission med företrädesrätt för aktieägare och konvertibelinnehavare till fullo garanterad

2014-05-21

Scandinavian Enviro Systems har erhållit ytterligare teckningsförbindelser och emissionsgarantier i den pågående nyemissionen med företrädesrätt för aktieägare och konvertibelinnehavare (”Företrädesemissionen”).

Teckningsförbindelser om cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 35,7 procent av Företrädesemissionen, har lämnats av befintliga aktieägare och konvertibelinnehavare i Scandinavian Enviro Systems. Avtal om emissionsgaranti om cirka 19,3 MSEK, motsvarande cirka 64,3 procent av Företrädesemissionen, har ingåtts med såväl befintliga aktieägare som externa investerare.

Med anledning av lämnade teckningsförbindelser och emissionsgarantier är Företrädesemissionen nu till fullo garanterad. Samtidigt som Företrädesemissionen pågår en spridningsemission riktad till allmänheten i Sverige utan företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”).

Scandinavian Enviro Systems kommer med anledning informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av pågående nyemissioner och den planerade listningen på Nasdaq OMX First North. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.envirosystems.se, på Birger Jarl Fondkommissions hemsida, www.birgerfk.com, på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Om Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems patenterade pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - gör det möjligt att återvinna alla ämnen i ett fordonsdäck; kol i form av kimrök, olja, gas och stål. Förutom att främja miljön skapar återvinning med CFC-teknik ett stort värde i form av högkvalitativa ämnen som kan användas i nyproduktion. Bolaget kommer att noteras på Nasdaq OMX First North i juni under förutsättning att ansökan om listning godkänns enligt plan.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Hugo Grauers gata 3 B
411 33 Göteborg
Tel: 031-799 07 20 (växel)
info@envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser