Scandinavian Enviro Systems har utsett Mangold till ny likviditetsgarant

2016-10-07

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om tjänsten som likviditetsgarant. Mangold Fondkommission AB agerar likviditetsgarant från och med den 1 oktober 2016. Likviditetsgarantiavtalet med Erik Penser Bank AB upphörde därmed per den 1 oktober 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro 0735-10 53 43
thomas.sorensson@envirosystems.se

Kort om Bolaget:
Enviro är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning. Enviros helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningens huvudsyfte, förutom att återvinna industrimaterial från uttjänta däck, är att demonstrera och visa återvinningsprocessen för framtida anläggningskunder. Fabriken är dimensionerad för 7 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 10 procent av insamlade däck i Sverige. En expandering är i sin vagga i första hand inom EU, men också utanför Europa såsom i Sydamerika. Enviros aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

info@envirosystems.se / www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser