Scandinavian Enviro Systems har säkrat bryggfinansiering på 7,5 MSEK

2018-02-07

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, med hjälp av Bolagets största ägare, säkrat Bolagets finansieringsbehov under kommande fyra månader.

Enviro har säkrat en finansiering som syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital till slutet av maj 2018. Denna finansiering har skett med hjälp av en direkt finansiering från Bolagets största ägare, Pegroco Holding AB. Finansieringen är på 7,5 MSEK och löper till 2018-05-31.

Finansieringskostnaden motsvarar en årsränta på 12 %. Merparten av den tidigare meddelade bryggfinansieringen på 6 MSEK kommer att förlängas med motsvarande period och till motsvarande villkor.

– Vi är en av de större ägarna i Enviro och vi har fortsatt stark tro på den ledande teknologi som bolaget utvecklat för att återvinna uttjänta däck, säger Pegroco Invest AB:s vd Thomas Brue.

– Vi på Enviro är väldigt glada över att att vår största aktieägare visar oss sitt förtroende för vår teknologi genom att stötta oss med denna finansiering, säger Enviros vd Thomas Sörensson.

Bolaget utvärderar fortsatt en långsiktig finansieringsplan och avser att återkomma med mer detaljerad information inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, t.f. styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com
Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.


Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 10.25 CET.

« Tillbaka till pressreleaser