Scandinavian Enviro Systems byter Certified Adviser

2016-09-09

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB agerar Certified Adviser från och med den 1 oktober 2016. Bolagets nuvarande Certified Adviser, Erik Penser Bank, kommer därmed per 1 oktober 2016 avsluta sitt uppdrag.


För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD
Enviro 0735-10 53 43
thomas.sorensson@envirosystems.se

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. [12:30] CET.

Kort om Bolaget:
Enviro är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning. Enviros helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningens huvudsyfte, förutom att återvinna industrimaterial från uttjänta däck, är att demonstrera och visa återvinningsprocessen för framtida anläggningskunder. Fabriken är dimensionerad för 7 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 10 procent av insamlade däck i Sverige. En expandering är i sin vagga i första hand inom EU, men också utanför Europa såsom i Sydamerika. Enviros aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North och Erik Penser, 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.

info@envirosystems.se / www.envirosystems.se


« Tillbaka till pressreleaser