Scandinavian Enviro Systems AB (publ) styrelse och ledning tecknar ytterligare 730 905 units i pågående Företrädesemission

2018-12-18

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelse och ledning kommer teckna ytterligare 730 905 units i den pågående företrädesemissionen med units bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 26 oktober 2018. Detta pressmeddelande avser teckningar utöver de teckningsförbindelser om 2 185 415 units som redan ingåtts av styrelse och ledning.

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att för varje tecknad och tilldelad unit ingår två (2) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 2 september till 13 september 2019. Företrädesemissionen omfattas till 4,9 procent av teckningsförbindelser och 75,1 procent av externa garantiåtagande. Således omfattas 80 procent av beloppet i Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Styrelse och ledning kommer utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts, att teckna ytterligare 730 905 stycken units. Detta fördelas på:

Styrelseledamot, Jan Bruzelius

  • Tecknar ytterligare 100 000 units med företrädesrätt utöver tidigare teckningsåtagande om 100 000 units.
  • Jan Bruzelius har således tecknat totalt 200 000 units.

Styrelseledamot, Lennart Persson

  • Tecknar ytterligare 630 905 units med företrädesrätt utöver tidigare teckningsåtagande om 1 750 000 units.
  • Lennart Persson har således tecknat totalt 2 380 905 units.

Dessa ytterligare teckningar innebär att Enviros styrelse och ledning tecknat totalt 2 916 320 units i Företrädesemissionen.

Tidsplan för Företrädesemissionen:

18 december 2018: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen

20 december 2018: Offentliggörande av utfall

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser