Scandinavian Enviro Systems AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016

2017-04-13

Scandinavian Enviro Systems årsredovisning för 2016 finns från och med idag, torsdag 13 april, tillgänglig på företagets hemsida www.envirosystems.se/sv.

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017 kl. 08.30 CET.

« Tillbaka till pressreleaser