Scandinavian Enviro Systems AB (publ) förstärker sin organisation

2014-06-04

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) förstärker sin organisation med en ny CFO (Chief Financial Officer) och en ny CTO (Chief Technical Officer).

Scandinavian Enviro Systems meddelar härmed att bolaget anställer Andreas Salaj som ny CFO och Elisabeth Gustafsson som CTO för bolaget.

Scandinavian Enviro Systems meddelar härmed att bolaget anställer Andreas Salaj som ny CFO. Han ersätter Lennart Claesson, som slutar med ålderns rätt. Andreas kommer närmast från en roll som koncerncontroller på Svenska Mässan. Han har en gedigen bakgrund från olika ekonomifunktioner och har arbetat i såväl större som mindre företag inom ett flertal olika branscher såsom industriverksamhet och tjänsteproducerande företag. Andreas blir formellt ansvarig för ekonomifunktionen fr.o.m. bolagets årsstämma den 13 juni.

- Det är mycket glädjande att få in Andreas som CFO och att han kan börja sin tjänst i bolaget så snabbt, säger Martin Hagbyhn, VD på Scandinavian Enviro Systems och tillägger att han tackar Lennart Claesson för hans insatts i bolaget under vår introduktion på First North.

Scandinavian Enviro Systems har också glädjen att meddela att man anställer Elisabeth Gustafsson som CTO för bolaget. Bengt-Sture Ershag som är uppfinnaren bakom CFC-process och tidigare CTO i bolaget blir i och med Elisabeths tillträde bolagets utvecklingschef. Elisabeth kommer närmast från Mölnlycke Health Care inom R&D. Hon har en gedigen industriell bakgrund inom några större bolag bl.a. Trelleborg Industri AB.

- Det är roligt att vi har nu möjligheten att stärka vår tekniska sida med Elisabeth. Hennes gedigna tekniska bakgrund och erfarenhet från gummiindustrin kommer bolaget väl till pass, säger Martin Hagbyhn. Vi önskar henne varmt välkommen, fortsätter Martin.

Elisabeth börjar sin tjänst den 1 juli.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Hugo Grauers gata 3 B

411 33 Göteborg

Tel: 031-799 07 20 (växel)

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-06-04, kl 17.00.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Scandinavian Enviro Systems AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 4 april 2014. Varken teckningsrätter, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i annan jurisdiktion.

« Tillbaka till pressreleaser