Rättelse: Enviro tecknar MoU om Joint Venture med amerikanska EE-TDF Cleveland LLC

2018-12-13

Rättelsen avser korrigerad laghänvisning i gårdagens pressmeddelande.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har nu signerat ett MoU med EE-TDF Cleveland LLC, ett amerikanskt företag som är verksamt inom däckåtervinning i USA. Avtalet gäller i sex månader med möjlighet till förlängning och avser möjlighet att i ett joint venture etablera flera anläggningar med kapacitet för återvinning av 30 000 ton däck per år.

– Ambitionen är att teckna ett bindande avtal inom tre månader och sedan påbörja första anläggningsprojektet under det andra kvartalet 2019, säger Thomas Sörensson.

Första anläggningen planeras att byggas på EE-TDF Cleveland LLC:s befintliga site i Texas och framtida anläggningar i Louisiana och Oklahoma. MoU gäller möjlighet att etablera flera anläggningar i dessa stater under förutsättning att en första anläggning upprättas enligt plan.

– Enviro kommer att prioritera etableringar där vi är helt eller delvis ägare framöver, i detta fall kommer vi att ställa krav på delägande som en del i affären, vilket också välkomnas av motparten. Vi bedömer det som positivt att vara delägare i en anläggning för att ta del av den goda avkastning som den förväntas generera vilket även går helt i linje med bolagets nya affärsstrategi, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 16:55 CET.

« Tillbaka till pressreleaser