Produktionstester med ny kimröksprodukt av internationell gummiproducent

2018-10-17

Enviros nya kimröksprodukt, EnviroCB C550, har godkänts av en nordeuropeisk multinationell gummiproducent som nu har lagt en mindre enskild order för att genomföra produktionstester med materialet.

– EnviroCB C550 kan ersätta jungfrulig kimrök med upp till 100 procent i ett nytt tillämpningsområde inom infrastruktur. Det betyder mycket att en internationell gummiproducent godkänner materialet och genomför produktionstester vilket även gynnar våra framtida anläggningsköpare, säger Thomas Sörenssons, vd Enviro.

EnviroCB C550 har flera egenskaper som lämpar sig bättre för vissa typer av gummiapplikationer än standardmaterialet EnviroCB P550.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 11.15 CET.

« Tillbaka till pressreleaser