Positivt besked från global däckproducent

2017-02-03

Enviro har nu fått positivt besked från en internationell däcktillverkare som genomfört omfattande kvalitetstester på Enviros återvunna kimrök, EnviroCB. Resultaten innebär att Enviros material presterar i paritet med jungfrulig kimrök vad gäller egenskaper i gummi avsett för vissa typer av däck.

– Det här är ett glädjande besked och ett genombrott för återvunnen kimrök i däckbranschen. Enligt planen går de nu vidare och gör tester på fullskaliga däck. Den långsiktiga potentialen för oss är stor om vi får materialet hela vägen in i däckproduktion, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Thomas Sörensson, vd Enviro

Den internationella däckproducenten ger klartecken till att gå vidare enligt planen att testa återvunnen kimrök som en komponent i nyproducerade däck.

– Däckproducenten ställer väldigt höga kvalitetskrav. De arbetar långsiktigt med att öka andelen återvunna material i deras däck, både ur miljöperspektiv och ett framtida scenario där det kan råda brist på råvaror.

Enviros målsättning är att etablera återvinningsanläggningar för uttjänta däck på en global marknad, ju fler avsättningsområden för återvunnen kimrök desto större blir marknaden.

– Det här är en viktig nyhet, vi är ett stort steg närmare helt nyproducerade däck med återvunnen kimrök. Även om det skulle handla om att endast en del av kimröken byts i nya däck, skulle det kunna innebära stora volymer globalt. Vi märker att intresset från den internationella gummibranschen ökar och med den här typen av framsteg känns det som att vi är på rätt väg.

Enviro har med sin kommersiellt verifierade kvalitet presenterat materialet för flera av de största däcktillverkarna i världen och rigorösa tester genomförs hos flera av dem.

– Referensaffären med AnVa Polytech som levererar komponenter med återvunnen kimrök till Volvo Cars har varit ett viktigt steg för kommande affärer. Varje applikation som godkänns av branschen innebär ökade möjligheter för Enviros anläggningsförsäljning, säger Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017 kl. 16.20 CET.

« Tillbaka till pressreleaser