Operativ uppdatering från Enviro

2015-10-06

Som en del av kommunikationen med våra intressenter publicerar nu kvartalsvis Scandinavian Enviro Systems (Enviro) en operativ uppdatering om läget i bolaget. Detta ersätter inte Enviros övriga kommunikationsspridning och rapporter utan skall ses som ett komplement. Önskar du prenumerera på våra pressmeddelanden går det bra att anmäla sig för det på vår webbplats, www.envirosystems.se.

KOMMENTAR FRÅN ENVIROS VD MARTIN HAGBYHN

Aktieägarträffar

Under september har Enviro genomfört två mycket uppskattade kapitalmarknadsdagar. Den första på plats i Åsensbruk där drygt 50 besökarna fick ta del av en presentation om läget i bolaget och fick en rundtur i bolagets anläggning och se hur vi återvinner däck till olja, kimrök, stål och gas. Den andra var i Stockholm och besöktes av cirka 20 personer. Frågorna rörde framförallt kassaflödet, processen, kimröken och anläggningsmarknaden. Stort intresse fanns i hur test- och godkännande processen av kimrök går till. Det är förstås väldigt roligt att så många tog sig tid att besöka någon av våra kapitalmarknadsdagar och det visar att intresset för Enviro och våra anläggningar är stort. Vår målsättning är att denna typ av träffar ska bli ett återkommande arrangemang.

I samband med kapitalmarknadsdagarna lanserade Enviro även en film som beskriver vår process. Om du inte redan har sett den så finns den på vår webbplats, www.envirosystems.se.

Anläggningen i Åsensbruk

Under september månad kördes huvudprocessen i anläggningen dygnet runt under fyra dygn. Hittills har vi främst kört en eller två batcher stötvis i samband med testning av olika moment. Den lite längre produktionskörningen initierades av att vi vill förbereda oss för en kontinuerlig drift senare i år. Resultatet av körningarna var fortsatt positivt och skedde utan störningar. Ytterligare en vecka av kontinuerliga körningar planeras under vecka 42. I övrigt pågår framförallt arbetet med en ny utsugslösning ur reaktorn, för att få ner cykeltiden för denna fas i produktionen.

Anläggningsförsäljningar

I Chile har vi lämnat in en ansökan till Corfo, som är en statlig chilensk organisation som styr olika industriella stödprogram, gällande stöd för en förstudie av en anläggning. Vi diskuterar nu medfinansiering av förstudien med de intressenter vi förhandlar med. Förstudien skulle utgöra det första formella tekniska steget i uppförandet av en anläggning. I denna ritas anläggningen upp på en relativt detaljerad nivå (en så kallad basic design) och man erhåller en kostnadsuppskattning med högre säkerhet. Tyvärr har skeppningen av gruvdäck från Sydamerika dragit ut något på tiden, vilket gör att vi ännu inte kunnat testa gruvdäck i vår process i Åsensbruk. Detta beror bland annat på förseningar hos det företag som skall hacka däcken till lagom stora bitar för vår process.

Mötet mellan en potentiell engelsk investerare, ett ingenjörshus, en bank och EKN genomfördes under augusti för att diskutera eventuell kontraktsstruktur och finansieringsform för en anläggningsförsäljning i England. Under förra veckan var jag också i England och besökte då bland annat en potentiell tomt för en anläggning.

Kimrök

Processen runt kimröken rör sig i positiv riktning på flera fronter. Testningen genom AnVa för fordonsindustrin pågår fortfarande. Förhandlingar om detaljer runt ett potentiellt kommersiellt avtal pågår. En av Sveriges största gummitillverkare har fått mindre prover av vår kimrök att utvärdera vilka av deras applikationer den borde passa bäst för. I september fick vi även en mycket positiv återkoppling från en stor potentiell kimrökskund i Italien, som fick prover att testa under mitt besök där i somras. Detta är viktigt om inte annat för att stärka försäljningsprocessen gällande en anläggningsförsäljning i Italien. Vi har även för avsikt att delta i återvinnings- och cleantechmässan Ecomondo 2015 i Italien under november där vi ställer ut i en gemensam monter genom med Business Sweden.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser