Operativ uppdatering från Enviro

2015-07-03

Som en del av kommunikationen med våra intressenter publicerar nu kvartalsvis Scandinavian Enviro Systems (Enviro) en operativ uppdatering om läget i bolaget. Detta ersätter inte Enviros övriga kommunikationsspridning och rapporter utan skall ses som ett komplement. Önskar du prenumerera på våra pressmeddelanden går det bra att anmäla sig för det på vår webbplats, www.envirosystems.se.

KOMMENTAR FRÅN ENVIROS VD MARTIN HAGBYHN

Försäljning av anläggningar

Under våren har försäljningsarbetet fortsatt och vi har haft flera besök i vår anläggning i Åsensbruk från potentiella köpare av anläggningar. I juni välkomnade vi besök från England i tre dagar. Besöket var en del av en process mot ett företag som företräder flera fonder som vill investera i cleantech. Tidigare under hösten genomförde jag också en rundresa i England för att förevisa vår kimrök för potentiella kimrökstagare som en del av denna process.

Under maj hade vi en delegation från Sydafrika på besök som var mycket givande. Delegationen representerade en kommun i landet som söker alternativa lösningar för sina uttjänta däck. Kontakten fortsätter nu i form djupare informationsutbyte som en del av förberedelserna inför deras beslutsprocess.

Tidigare under våren hade vi en delegation med potentiella anläggningsköpare från Italien på besök. Kontakten med vår motpart i Italien är relativt ny, men processen löper på i god takt. Vi har följt upp deras besök med att jag därefter i likhet med Storbritannien genomfört en rundresa i Italien och förevisat vår kimrök för potentiella lokala kimrökskunder – åter för att primärt understödja en eventuell anläggningsförsäljning. Intresset var stort för vår produkt, och flera aktörer har fått prover att genomföra tester med.

I Chile fortgår diskussionerna med ett flertal olika intressenter gällande segmentet däck från gruvindustrin. Som tidigare meddelats har vi bland annat tecknat samarbetsavtal med de chilenska gruvbolagen Anglo American Sur S.A. och Antofagasta Minerals S.A. Under våren har jag genomfört flera resor till landet och förhandlingarna går framåt parallellt med kartläggningen av de lokala förhållanden som jag nämnde i vår senaste operativa uppdatering. Jag är nyligen hemkommen från resa till Chile där jag träffade bland annat representanter från gruvindustrin samt potentiella investerare. Under besöket presenterades en affärsmodell för omhändertagandet av gruvdäck. Detta mottogs mycket positivt och vi planerar nu för ett besök i Åsensbruk av investerare från Chile i slutet av juli.

Det är vår förhoppning att vi under andra halvan av 2015 kommer kunna presentera än mer konkreta resultat av vårt arbete i Chile.

Utöver besök i Åsensbruk och vår satsning i Chile, Italien och England fortlöper även ett antal diskussioner med potentiella köpare av våra anläggningar i framförallt Polen och Sverige.

Samarbetsavtal däcktillverkare

Utöver de befintliga samarbetsavtal vi tidigare ingått har vi inom ramen för vårt arbete i Chile under våren tecknat ett samarbetsavtal med en av världens största däckproducenter. Samarbetsavtalet har två huvudsakliga delmoment. Det första är att utvärdera användningen av däckproducentens teknik för uppsågning av gruvdäck kombinerat med Enviros CFC-teknik för däckåtervinning. Utvärderingen kommer fokusera på såväl tekniska som kommersiella aspekter av användandet av de två teknikerna. Det andra momentet är att parterna ska utvärdera kvaliteten på kimröken som kommer utvinnas från denna specifika typ av däck samt det potentiella användandet av denna i däckproducentens framtida däckproduktion för gruvindustrin. Vi är i dagsläget dock förhindrade att avslöja vilken däckproducent som avses.

Kimröksförsäljning

I anläggningen i Åsensbruk är vårt primära fokus fortsatt kimröken och att komma vidare i samarbetet med AnVa Polytech samt andra potentiella kimrökstagare. De produkter AnVa avser använda vår kimrök till ställer krav på en separat produkttestning för att säkerställa dess kvalitet. Detta är ett standardförfarande vid förändringar av bakomliggande produktrecept. Långtidsprovning av produkterna, tillverkade med vår kimrök, har nu påbörjats och kommer bli klar under augusti.

Återkopplingen från gummitillverkarna som jag träffat – nu senast i England och Italien - och som vi skickat kimröksprover till, konfirmerar att de ser flera kommersiellt viktiga värden i vår kimrök. Dels den rent prismässiga aspekten då vår produkt är billigare än nytillverkad kimrök, dels den kommersiella aspekten att kunna marknadsföra gröna produkter. Baserat på de prover som skickats och de tester som genomförts med flertalet motparter känner vi oss övertygade om att kunna ha ett kommersiellt leveransavtal avseende vår kimrök under andra halvåret 2015.

Nyemission

Under våren har vi också genomfört en nyemission vilket tillfört bolaget drygt 50 miljoner SEK före emissionskostnader. Pengarna stärker vår kassa och medför att vi kan fortsätta vårt arbete med full kraft såväl gällande anläggningsförsäljning som fortsatt säkerställande att de produkter vår anläggning i Åsensbruk håller hög och jämn kvalitet.

Avslutningsvis vill jag önska såväl gamla som nya aktieägare, våra samarbetspartners och anställda en riktigt glad sommar!

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se


Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-07-03, kl 12:52.

« Tillbaka till pressreleaser