Nya lokala regelverk förhindrar Enviros projekt i Guangzhou

2018-04-10

Med hänvisning till pressmeddelandet den 20 december 2017 “Förändrade lokala regelverk försenar avtalet med Vanlead i Kina” meddelar Scandinavian Enviro Systems AB (publ) att de lokala regelverken nu förhindrar Bolagets gemensamma projekt med Vanlead i Guangzhou Kina.

De två parterna Scandinavian Enviro Systems AB (publ) och Guangzhou Vanlead ECO Technology Co. LTD har arbetat hårt för att etablera en återvinningsanläggning för däck med en kapacitet på 30 000 ton per år på Vanleads fastighet (site) i Guangzhou, Kina.

Som resultat av att kinesiska myndigheter nyligen (Nov 2017) implementerade mer strikta regelverk relaterade till den specifika sitens geografiska läge har projektet utvärderats på nytt. Den specifika placeringen av den aktuella siten är belägen i en industripark avsedd för däckproduktion och blir som konsekvens av det nya regelverket inte godkänd för produktion och hantering av petrokemiska ämnen med en flampunkt under 60°C. Som referens kan nämnas att Etanol har en flampunkt på 12°C och Bensin < −20°C. Enviro och Vanlead har arbetat intensivt och nära för att optimera flera optioner för de oljefraktioner som Enviros process producerar som har en lägre flampunkt än 60°C. De olika alternativen som diskuterades avseende hantering av flampunkten visade sig till sist inte möta det nya regelverket för den specifika siten vilket innebär att projektet inte kan realiseras på den av kunden utsedda platsen.

– Det är uppmuntrande att en stor däckproducent tar den här typen av initiativ och bekräftar kvalitén på vår teknologi och vårt kimröksmaterial. Det är självklart minst lika ledsamt att vi inte får möjlighet att genomföra ett projekt på den här siten efter allt hårt arbete båda teamen har lagt ned under lång tid, säger Thomas Sörensson vd, Enviro.

Projektet har utvecklats under mer än ett år och föregåtts av många tester av återvunnen kimrök för att säkerställa att Enviros teknologi kan möta den kvalitét som krävs för att materialet skall godkännas för användning i produktion av nya däck. Alla sådana tester har varit positiva och godkända av båda partnerna och externa laboratorier. Vanlead bekräftar att valet av Enviros teknologi i upphandlingsprocessen är baserad på det faktum att både teknologi och erfarenhet möter deras höga krav.

– Enviros teknologi kommer att vara ett konkurrenskraftigt alternativ i Kina och globalt oberoende av det här enskilda projektet. Att däckproducenterna nu är öppna för användning av återvunnet material av den kvalitét vår teknologi producerar är nu ett faktum, säger Thomas Sörensson.

Vanlead meddelar Enviro följande: ”We also hope that we could still have the opportunity to cooperate with you in the future.“

– Vanlead öppnar för ett fortsatt samarbete i eventuellt kommande projekt på andra siter vilket är en värdefull summering av den här processen, säger Thomas Sörensson.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 17.20 CET.

« Tillbaka till pressreleaser