Ny ordförande i Enviros valberedning

2017-01-26

Efter att Pegroco Invest AB (publ) blivit ny huvudägare i Scandinavian Enviro Systems AB (Enviro) via förvärvet av KL Ventures II AB, utses Stefan Winström till ordförande i valberedningen. Förändringen av de största aktieägarna i samband med tidigare genomförd företrädesemission påverkar dock inte valberedningens sammansättning i övrigt.

Den 29 december 2016 förvärvade Pegroco Invest AB (publ) samtliga aktier i KL Ventures II AB och blev därigenom störst aktieägare i Enviro. KL Ventures II AB utser nu Stefan Winström från Pegroco Invest AB till dess representant i valberedningen. Han tillträder omgående och ersätter Staffan Gavel.

Den andra, tredje, fjärde samt femte största aktieägaren har avböjt möjligheten att utse en representant i valberedningen, vilket innebär att valberedningen i övrigt inte förändras. Den numera sjätte och sjunde aktieägaren, Hans Andersson Recycling AB och Lennart Persson, har därför samma representation som tidigare i valberedningen.

Enviros valberedning inför kommande bolagsstämma består av:

  • Stefan Winström (ordförande), utsedd av KL Ventures II AB
  • Johan Berggren, utsedd av Hans Andersson Recycling AB
  • Lennart Persson
  • Stig-Arne Blom, Enviros styrelseordförande

Valberedningen representerar tillsammans 30,4 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Enviro per den 31 december 2016. Valberedningens uppgifter är i övrigt oförändrad mot tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0) 735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: + 46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB

Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 16.00 CET.

« Tillbaka till pressreleaser