Ny internationell däcktillverkare bekräftar positiva testresultat med EnviroCB

2018-04-16

Utöver tidigare rapporterade positiva tester från däcktillverkare har nu ytterligare en internationell däcktillverkare bekräftat deras positiva testresultat av återvunnen kimrök, EnviroCB, från Scandinavian Enviro Systems AB (publ).

Den internationella däcktillverkaren, som har produktion i Europa, bekräftar de positiva testresultaten och kommer nu att genomföra produktionstester med en större volym återvunnen kimrök från Enviro, säger Thomas Sörensson, vd Enviro

Redan förra året rapporterade Enviro om att flera internationella däcktillverkare bekräftat mycket positiva testresultat och även godkännande av den återvunna kimröken i gummi avsett för nya däck. Därefter har efterfrågan på att genomföra tester med EnviroCB ökat, och en mindre order har levererats till Sri Lanka för produktion av industridäck.

– Hittills är kinesiska Vanlead den enda däckproducenten som godkänt vårt material och som vi kunnat presentera med företagsnamn. Vår förhoppning är att fler ska följa dem och vilja presentera sina framgångar inom utvecklingen cirkulär ekonomi för däckproduktion. De flesta stora aktörer i branschen har tydliga mål att öka andelen återvunnet material, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 18.00 CET.

« Tillbaka till pressreleaser