Ny huvudägare i Enviro

2016-12-29

Pegroco Invest AB (publ) blir ny huvudägare i Enviro när man idag förvärvar samtliga aktier i investmentbolaget KL Ventures II AB. Förvärvet sker genom apportemission varefter företagsgruppen KL Capital kommer att äga cirka 8 procent av Pegroco.

– Vi har fortsatt stark tro på tekniken och Enviros potential och ser att bolaget genom en industriellt erfaren huvudägare kan utvecklas bättre. Vi ser fram emot att fortsätta följa den spännande resan med Enviro genom vårt ägande i Pegroco, säger Johanna Stenman, vd KL Ventures.

– Enviro kommer genom Pegroco tillföras kompetens och erfarenhet från internationella och industriella branscher som matchar väl med den fas bolaget befinner sig i. Det är ett viktigt steg för oss att få in en ny aktiv ägare som kan utveckla och förvalta det som KL Ventures genom tålamod och fundamental tro på teamet, tekniken och trenderna byggt upp under flera år, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

– Under 2016 har bolaget tagit sig in i en kommersiell fas och genererat intressanta möjligheter såsom Chile på anläggningssidan kombinerat med stadigt ökande volymer kimrök till Volvo Cars via Anva Polytech. Anläggningen i Åsensbruk övergår i allt större utsträckning till att kunna producera efter marknadens efterfrågan parallellt med tester av nya material och inte minst att demonstrera fullskalig industriell funktionalitet för den patenterade kärntekniken. Med en aktiv huvudägare som Pegroco förstärker vi teamet som ska finslipa koncept och affärsidé kommersiellt gentemot den internationella marknaden. De har erfarenhet av att arbeta med bolag som befinner sig i samma fas som vi nu är i och har bevisat att de har kunnat hjälpa dem att nå en lönsam tillväxt. Det är också mycket positivt att KL Ventures i sin roll som delägare i Pegroco kan följa bolaget även framöver, säger Thomas Sörensson.

Om Pegroco:
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. I Pegrocos portfölj omfattar tio innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2016 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0) 735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: + 46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser