Ny COO rekryteras internt på Enviro

2017-07-07

Olov Ershag tillträder som ny COO (Chief operating officer) på Enviro efter sommaren. Olov arbetar som processingenjör på företaget sedan 2008 och har tillsammans med Enviros grundare, Bengt-Sture Ershag, bidragit till att vidareutveckla den patenterade pyrolysprocessen till kommersiell skala.

– Olov har varit en nyckelperson vid uppförandet av återvinningsanläggningen i Åsensbruk och är mycket involverad i leveransprocessens uppbyggnad och funktion. Därför är han en naturlig rekrytering då vi nu går in i skedet att bygga anläggningar åt kunder runt om i världen, säger Thomas Sörensson.

Som COO kommer Olov Ershag att operativt driva de tekniska delarna av kommande leveransprojekt tillsammans med projektledning i Sverige samt ansvara för att optimera tekniska lösningar för olika kundbehov. Olov Ershag tar även över ansvaren från nuvarande teknisk chef Elisabeth Gustafsson som efter tre år på Enviro går vidare till uppdrag inom GU Ventures.

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2017 kl. 16.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser