Nu är Basic design för kompletta återvinningsanläggningar klar

2017-07-25

Den Basic design som Enviro utvecklat i samarbete med ÅF är nu färdigställd. Utöver teknisk och ekonomisk anläggningsanalys har syftet med projektet varit att ta fram underlag som möter direktiv och regelverk för den här typen av återvinningsanläggningar för uttjänta däck i Europa och Chile samt på många andra internationella marknader.

Vi har redan haft nytta av de preliminära underlagen i dialogen med Vanlead och flera andra intressenter. Basic design-rapporten är ett viktigt och vasst säljverktyg med ritningar, processbeskrivningar, en detaljerad genomförandeplan och leveransförutsättningar för kompletta återvinningsanläggningar, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Samarbetet med ÅF går nu in i ett nytt skede då Basic design-projektet är klart och de färdiga rapporterna kan presenteras för potentiella anläggningskunder.

– Utöver anläggningen i Åsensbruk är Basic design-projektet den viktigaste investering bolaget genomfört. Nu har vi ett kommersiellt accepterat material, patenterad teknik och ett utmärkt verktyg att presentera och genomföra anläggningsprojekt.

Basic design är en avancerad malldesign som omfattar förutsättningar att ta fram bra kalkyler som täcker samtliga delar avseende ekonomi, teknik och installation. Kunddialogen kan därför fokusera mer på lokala förutsättningar och snabbt identifiera lösningar för ett effektivt genomförande.

– Exakt hur mycket tid vi sparar i varje enskilt projekt är svårt att säga, men det handlar om flera månader per projekt bara under genomförandet. Utöver ökad effektivitet är Basic design en plattform alla kommer känna sig trygga att arbeta utifrån. Underlagen har redan medfört att vi kunnat paketera och presentera mycket konkret och professionellt material i dialogen med kinesiska Vanlead vilket ledde fram till ett MoU.

Det är främst för europeiska och chilenska förhållanden som Basic design-rapporten är framtagen då dessa marknader är av specifikt intresse. Rapporten ger en bättre och snabbare genomförandefas oavsett marknad eftersom vissa anpassningar alltid behöver göras till lokala krav och regler.

– Under sommaren har vi använt delar av Basic design-rapporten som underlag för ett flertal nya offerter och responsen har varit mycket positiv. Vi har redan idag en unik ställning på marknaden med våra kontinuerliga leveranser av återvunnet material, nu stärker vi vår position betydligt vad gäller anläggningsförsäljning.

De delar av rapporten som fokuserar på Chile fungerar även som underlag för avrapportering för utbetalning av det bidrag om 1 MSEK som Enviro tilldelades av den chilenska statliga organisationen CORFO hösten 2016.

« Tillbaka till pressreleaser