Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2019

2019-05-09

Enviros återvunna kimrök sparar cirka 80 procent CO2-utsläpp

Första kvartalet 2019

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,2) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,0 (-9,2) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (-0,08) SEK
  • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,7 (-5,4) MSEK
  • Elysium ApS (som är en möjlig kandidat till att bli ett joint venture med Enviro som delägare) tecknar ett hyresavtal i Danmark avseende en anläggning i Nyborg.
  • En livscykelanalys (LCA) över Enviros återvunna kimrök konstaterar att dess framställande sparar cirka 80 procent CO2-utsläpp jämfört med produktion av jungfrulig kimrök

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 13:40 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser