Information om valberedning

2014-10-21

Till valberedning i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har utsetts följande personer:

Staffan Gavel ordförande

Stig-Arne Blom

Ola Ekman

Lennart Persson

Arbetet med framtagande av en valberedning i Scandinavian Enviro Systems har följt det regelverk som fastställdes av årsstämman 2014-06-13 med en mindre anpassning så att arbetet ansluter till Svensk kod för bolagsstyrning.

Enligt fastställt regelverk skall valberedningens sammansättning offentliggöras genom pressmeddelande på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lägga fram förslag enligt följande:

- Val av stämmoordförande

- Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

- Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer

- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Informationen lämnades för offentliggörande via företagets hemsida den 2014-10-21, kl 12:57

« Tillbaka till pressreleaser