Huvudägare meddelar ägandeförändring men kvarstår som aktiv huvudägare

2017-12-15

Scandinavian Enviro Systems (publ) (Enviro) huvudägare Pegroco Invest AB (Pegroco) meddelar att man minskat ägarandelen i Enviro från 25,4 procent till 19,4 procent på strategiska grunder. Deras pressrelease finns nedanför i sin helhet.

Pegrocos pressmeddelande:

”Pegroco garanterar lån för Scandinavian Enviro Systems och anpassar sitt ägande i bolaget i linje med sin strategi

Pegroco Invest AB (publ) har garanterat huvuddelen av den bryggfinansiering som portföljbolaget Scandinavian Enviro Systems nyligen säkrade. Samtidigt har Pegroco sålt sju miljoner aktier i bolaget och minskat sitt ägande till 19,4 procent i linje med Pegrocos strategi.

Scandinavian Enviro Systems AB säkrade i slutet av november sitt finansieringsbehov för kommande kvartal genom en kombination av direkt finansiering och borgensåtagande från bolagets styrelse och ett antal aktieägare. Pegroco var en av de aktieägare som ställde upp som garant för bolagets bryggfinansiering.

Scandinavian Enviro Systems är ett miljöteknikföretag som utvecklat en patenterad och lönsam process för återvinning av däck och från dessa få fram förädlade material för återanvändning, främst inom gummiindustrin.

Pegroco har i anslutning till bryggfinansieringen minskat sin ägarandel i bolaget från 25,4 procent till 19,4 procent och kvarstår därmed som aktiv huvudägare. Minskningen av ägandet till under 20 procent speglar Pegrocos uttalade strategi att långsiktigt undvika intressebolagsredovisning i enskilda, noterade tillväxtbolag. Pegroco samlar också samtliga sina noterade innehav, däribland de i Scandinavian Enviro Systems AB, Alelion Energy Systems AB, Rabbalshede Kraft AB och Mantex AB, i det helägda Pegroco Holding AB.”

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 17.15 CET.

« Tillbaka till pressreleaser