HoA med DHF förlängs inte

2018-10-07

De politiska och ekonomiska sanktionerna från USA mot Iran förhindrar på obestämd tid en förlängning av HoA (Headings of Agreement) mellan Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro"), och tyska DHF Development gällande ett potentiellt anläggningsprojekt i Iran. Intresset från parterna är oförändrat och relationerna kommer underhållas för framtida möjligheter i regionen.

– Den senaste tiden har Enviro stärkt positionerna i både Kanada och USA och kommer behöva fokusera på dessa strategiska marknader tillsammans med projekt i Europa. Den amerikanska marknaden är av stor vikt för kimröks- och gummiindustrin och som resultat av signifikanta framsteg där, samt på grund av det nuvarande internationella politiska läget, väljer vi att avvakta med projekt i Iran, säger Thomas Sörensson, vd, Scandinavian Enviro Systems.

Båda parter ser fram emot mer internationell politisk stabilitet och där regionen kan fortsätta den tillväxt som tidigare uppvisats.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2018 kl. 12.30 CET.

« Tillbaka till pressreleaser