Halvårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2020

2020-08-27

Partnerskapet med Michelin bekräftar Enviros teknologi och kommersiella potential.

Andra kvartalet 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-11,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,4 (-11,4) MSEK
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK som ett led i strategiskt partnerskap med Michelin. Partnerskapet avses i nuläget innefatta 4 områden:
  • Ett utvecklingsavtal
  • En aktieinvestering om totalt 20 procent i Enviro efter emissionen (genomförd)
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Perioden januari – juni 2020

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,9 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,6 (-21,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 (-0,07) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -23,1 (-20,1) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Enviro och Michelin förlänger avsiktsförklaring avseende strategiskt partnerskap

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen är sådan som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser