Halvårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2019

2019-08-23

Enviro får sin största order hittills från Trelleborg

Andra kvartalet 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,4) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,4 (-9,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,08) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,4 (-7,9) MSEK
 • Trelleborg Lanka lägger en serieorder till ett årsvärde på cirka 180.000 EUR

Perioden januari - juni 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,6) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,4 (-19,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,16) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -20,1 (-13,3) MSEK
 • Elysium ApS (som är en möjlig kandidat till att bli ett joint venture med Enviro som delägare) tecknar ett hyresavtal i Danmark avseende en anläggning i Nyborg.
 • En livscykelanalys (LCA) över Enviros återvunna kimrök konstaterar att dess framställande sparar cirka 80% CO2-utsläpp jämfört med produktion av jungfrulig kimrök

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget tecknar ett Term Sheet med Treadcraft Carbon angående en anläggning i New York State, USA

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 07:58 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser