Förlängda MoU i Kina och Chile

2017-08-09

Scandinavian Enviro Systems (publ) förlänger avsiktsförklaringarna (MoU) med kinesiska däckproducenten Guangzhou Vanlead Group Co. Ltd, och den chilenska investeraren Genera4 S.A.

– Det betyder att arbetet med att etablera återvinningsanläggningar i båda länderna fortgår. Ambitionen att etablera en anläggning i Guangzhou med projektstart under 2017 kvarstår, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

MoU:t med Vanlead, som undertecknades 29 mars i år, förlängs för att möta det statliga bolagets inköpsprocess. Samtidigt fortlöper samarbetet med oförändrad takt.

– Tillsammans har vi beslutat om placering av anläggningen och fört detaljerade diskussioner på plats.

Enviro har haft kontinuerlig kontakt med den chilenska marknaden i flera år och MoU:t med Genera4 S.A. undertecknades 10 november 2016. Företagets återvunna Kimrök är industriellt accepterad och har testats av chilenska gummitillverkare och internationella däckproducenter.

– Landets nya producentansvarslag gör att behovet av vår typ av lösning ökar hos såväl däcktillverkare som hos gruvbolag och myndigheter. Förlängningen med Genera4 S.A. är en naturlig del i vårt fortsatta samarbete för att etablera en anläggning i landet, säger Thomas Sörensson.

Förlängningen på respektive MoU är på tre månader och öppnar för ytterligare förlängning vid behov.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl. 14.00 CET.

« Tillbaka till pressreleaser