Förändringar i Enviros valberedning

2018-03-21

Enviros valberedning har förändrats då Alf Blomqvist, i egenskap av tillförordnad styrelseordförande, ersätter Stig-Arne Blom. Stefan Persson (Mardal Invest AB) har ställt sin plats till förfogande. Rekrytering av hans ersättare pågår.

Valberedningen per 21 mars 2018:

  • Stefan Winström (ordförande, representerar Pegroco Holding AB)
  • Lennart Persson (aktieägare)
  • Alf Blomqvist (t.f styrelseordförande)

Valberedningen representerar tillsammans 19,01 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Enviro per den 23 februari 2018. Valberedningens uppgifter är i övrigt oförändrade mot tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Winström, ordförande i valberedningen, tel +46 (0) 705 695 204, stefan@pegrocoinvest.se
Alf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 18.10 CET.

« Tillbaka till pressreleaser