Förändringar i Enviros valberedning

2018-01-03

Enviros valberedning har förändrats då Stefan Persson som representerar Mardal Invest AB tillträder. Avgår gör Johan Berggren för Veolia Recycling Solutions Nordic AB (tidigare Hans Andersson Recycling AB).

Valberedningen per 1 januari 2018:

  • Stefan Winström (ordförande, representerar Pegroco Venture AB)
  • Lennart Persson (aktieägare)
  • Stefan Persson (representerar Mardal Invest AB)
  • Stig-Arne Blom (Styrelseordförande SES)

Valberedningen representerar tillsammans 24,32 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i Enviro per den 15 december 2017. Valberedningens uppgifter är i övrigt oförändrade mot tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se
Urban Folcker, CFO, tel: +46 (0) 760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2018 kl. 17.00 CET.

« Tillbaka till pressreleaser