Förändring i styrelsen

2018-01-25

Bengt Andersson lämnar sitt styrelseuppdrag hos Scandinavian Enviro Systems (Enviro eller bolaget) efter mer än 10 år i företagets styrelse.

Bengt Andersson har på egen begäran valt att utträda ur Enviros styrelse per 2018-01-02.

Han har representerat Hans Andersson Recycling AB (HA), som är en av de större aktieägarna i bolaget. Anledningen till att Bengt nu väljer att lämna uppdraget är att HA numera är övertaget av Veolia Group.

I nuläget finns det inga planer på att ersätta Bengt Andersson i Enviros styrelse.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 10.40 CET.

« Tillbaka till pressreleaser