Förändrade lokala regelverk försenar avtalet med Vanlead i Kina

2017-12-20

Med hänvisning till pressmeddelandet den 26 oktober 2017 ”Enviro enda slutkandidaten i kinesisk upphandling” och pressmeddelandet den 22 november 2017 ”Uppdatering: Förhandlingarna med Vanlead”, meddelar Scandinavian Enviro Systems (publ) (Enviro) att parterna fortsätter förberedelserna för slutförhandling men att processen kommer försenas mot tidigare plan på grund av förändrade lokala regelverk. Förhandlingarna fortgår och parterna kommer att mötas under januari 2018.

Planen att återvinna värdefulla material såsom kimrök från uttjänta däck och att återanvända dessa i direkt anslutning till produktionen av nya däck på samma site är världsunik och både Enviro och Vanlead arbetar oförändrat vidare på planen att bygga en anläggning på den sedan tidigare valda siten.

– Ändrade lokala regler för den site där Vanlead idag bedriver produktion av däck och som är vald för samlokalisering med däckåtervinning har gjort att kontraktsförhandlingarna inte kunnat slutföras som planerat under december 2017, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

Under hösten infördes nya regler för olika typer av anläggningar relaterat till energiproduktion och hantering av oljeprodukter i Guangzhou. Enviro utreder nu tillsammans med kunden och lokala myndigheter om, och i så fall hur detta konkret påverkar den valda siten.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 16.00 CET.

« Tillbaka till pressreleaser