Fler skarpa förhandlingar om kimrök

2016-01-19

Operativ uppdatering från Enviro 2016-01-19

Det framgångsrika arbetet med att utveckla anläggningen i Åsensbruk och produkten kimrök gör att vi nu kan fokusera mer på den kommersiella utvecklingen av bolaget. AnVa Polytech lanserade i vintras sitt miljögummi baserat på vår återvunna kimrök. Utvecklingsarbetet går också vidare då vi avser att ytterligare förädla den utvunna oljan och på så sätt öka värdet av den.

Kimrök

Förhandlingar om leveransavtal med potentiella kunder som är intresserade av återvunnen kimrök fortsätter, vår förväntan är att vi inom kort når avslut i ett flertal separata processer.

Testerna på den återvunna kimröken fortsätter att leverera positiva svar. Under Elmia-mässan i november lanserade AnVa Polytech sitt miljögummi som är tillverkat med 100 procent av Enviros återvunna kimrök. Alla planerade kvalitets- och verifieringstester av produkten för fordonsindustrin är även klara och nu återstår kundens interna formella beslutsprocesser.

Sedan några veckor genomför vi också tester tillsammans med Trelleborg, som är en världsledare inom specialtillverkade polymerlösningar. I nuläget handlar testerna om en volymprodukt från en specifik anläggning. Testresultaten har hittills varit mycket goda där det nu utvärderas huruvida långtidstestning behöver genomföras eller ej. Utöver detta inväntar vi också resultat från tester på en större materielleverans till en lokal, svensk aktör.

Gällande prisbilden på kimrök aviserade flera av de större producenterna globala prishöjningar i slutet av sommaren 2015. Samtidigt upplever vi att marknadspriset har sjunkit i sviterna efter höstens prisfall på råolja.

Eftersom kimröken tagit ett steg in på den kommersiella marknaden flyttar vi en del av våra utvecklingsresurser till att öka förädlingsgraden på oljan för att förfina fraktionerna vilket både ökar värdet och breddar den potentiella kundbasen.

Enviros anläggning

I Åsensbruk fortsätter ombyggnation av utsugslösningen och resultaten från drifttester har varit positiva. Den nya lösningen påverkar tömning ur reaktorn, separation av kol och stål, samt efterarbetningen av stålet. En ny mellanlagringstank med en specialutformad separationslösning mellan kolet och stålet gör att huvudprocessen blir mindre känslig för driftstörningar. Ombyggnationen planeras bli klar under Q1.

Nya anläggningar

Vi har under julledigheten fått gruvdäcken vi väntat på från Sydamerika levererade till fabriken i Åsensbruk. Syftet med att pyrolysera gruvdäck är att testa kvaliteten på den utvunna kimröken samt hur dessa bitar av däck fungerar i vår process. Vi planerar att göra klart dessa tester under Q1.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser