Enviros styrelseordförande har häktats och är på sannolika skäl misstänkt för obehörigt röjande av insiderinformation

2018-02-02

Scandinavian Enviro System AB:s (Enviro) styrelseordförande Stig-Arne Blom, är på sannolika skäl misstänkt för obehörigt röjande av insiderinformation och har häktats.

Stig-Arne Blom har varit ordförande i Enviro sedan juni 2012. Han har ingen operativ roll i bolaget. Ingen person i bolagets ledning eller styrelsen i övrigt har delgivits misstanke om något brott.

– Vi har fått information om att ordföranden delgivits misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation, eftersom det är en pågående utredning har vi ingen mer information eller kommentarer att ge, säger Alf Blomqvist, styrelseledamot Enviro.


För mer information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, styrelseledamot, Enviro, tel: +46 (0)733-149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 22.15 CET.

« Tillbaka till pressreleaser