Enviros styrelseordförande avgår med omedelbar verkan

2018-03-13

Stig-Arne Blom, styrelseordförande i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) avgår på egen begäran med omedelbar verkan.

Enviros valberedning meddelar att styrelseordförande Stig-Arne Blom begär att med omedelbar verkan bli entledigad från sin post som styrelseordförande.

– Valberedningen har idag mottagit besked från Stig-Arne Blom att han i syfte att marknadens förtroende för Enviro ska förbli orubbat, har begärt att med omedelbar verkan bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseordförande, säger Stefan Winström, ordförande i valberedningen.

Alf Blomqvist blir tf. styrelseordförande fram till ordinarie bolagsstämma 3 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Winström, ordförande i valberedningen, +46 705 695 204, stefan@pegrocoinvest.com
Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 10.30 CET.

« Tillbaka till pressreleaser