Enviros styrelseordförande åtalas för obehörigt röjande av insiderinformation

2018-03-02

Stig-Arne Blom, styrelseordförande i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har åtalats för obehörigt röjande av insiderinformation.

Enviros styrelseordförande Stig-Arne Blom har åtalats för obehörigt delgivande av insiderinformation. Rättegången är planerad till vecka 11, 2018, och Stig-Arne Blom är fortsatt häktad i väntan på rättegång.

– Vi har tagit del av informationen att det har väckts åtal mot ordföranden och har ingen ytterligare information eller kommentarer att ge, säger Alf Blomqvist, styrelseledamot i Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, t.f. styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.


Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 11.05 CET.

« Tillbaka till pressreleaser