Enviros styrelse och ledning avser att teckna cirka 7,1 miljoner optioner

2019-09-12

Styrelsen samt ledningsgruppen i Scandinavian Enviro Systems AB, har aviserat sin avsikt att nyttja cirka 7,1 miljoner av sina teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO2). Teckningsperioden för optionerna pågår fram till och med den 13 september 2019.

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO2) har, som tidigare kommunicerats, fastställts till 0,40 SEK. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna 1 (en) ny aktie i Enviro om 0,40 SEK per aktie.

Antalet teckningsoptioner som i så fall kommer att tecknas av ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen uppgår till 7 070 712, motsvarande teckning av 7 070 712 aktier till ett värde om cirka 2,8 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser