Enviros nya patent stärker internationell position

2016-10-14

Miljöteknikföretaget Enviro har fått ett nytt patent godkänt på teknologin för återvinning av uttjänta däck. Det nya patentet uppdaterar och förstärker det tidigare EHD-patentet som möjliggör förädling av utvunna kimröks- och oljeprodukter.

– Patentet har ett stort marknadsvärde eftersom det stärker vår långsiktiga och internationella konkurrenskraft. Det befäster även vår ledande position inom miljöteknikutveckling, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Enviros återvinningsanläggning i Åsensbruk.

Efter en övertecknad företrädesemission kommer en ny framgång för Enviro. Patentansökan med titeln ”Anläggning och förfarande för återvinning av kol och kolväteföreningar från organiskt insatsmaterial genom pyrolys” har godkänts av Patent- och registreringsverket.

– Det här är goda nyheter för vår anläggningsförsäljning. Med den höga förädlingsgrad som tekniken möjliggör får den utvunna kimröken och oljan fler användningsområden och kan därmed betinga ett högre pris på marknaden.

Det slutliga godkännandet av patentet kommer strax efter att Enviro genomfört en framgångsrik företrädesemission som resulterade i överteckning.

– Efter emissionen och patentgodkännandet arbetar vi definitivt i medvind. Vi har en starkare internationell konkurrenskraft och emissionen förde med sig många nya aktieägare som vi är glada att ha med på vår fortsatta resa, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0) 735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel:+46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser