Enviro tecknar term sheet med TreadCraft Carbon LLC avseende anläggning för utvinning av kimrök, olja och stål ur uttjänta fordonsdäck

2019-08-22

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har tecknat ett term sheet med TreadCraft Carbon LLC, Buffalo, NY, USA, om de avgörande delarna av ett anläggningsavtal för upprättandet av en gemensamt ägd anläggning för återvinning av uttjänta fordonsdäck baserat på Enviros ledande teknologi. I och med undertecknandet är parterna nu överens om de huvudsakliga villkoren för en anläggningsaffär. Ett slutgiltigt avtal beräknas vara färdigförhandlat under den andra halvan av 2019 och skulle innebära försäljning av en anläggning till ett värde av mellan 25 och 30 miljoner EUR samt licensintäkter och utdelning av framtida vinster.

– Vi lade om strategin för ett år sedan och har sedan dess satsat på att få till återvinningsanläggningar där vi kan ta del av framtida intäkter genom att vara delägare. Med det här avtalet har vi passerat en viktig milstolpe eftersom det både bekräftar Enviros nya strategi och avser den första anläggningen utanför Sverige där vi går in som delägare, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

I det nu undertecknade term sheet är parterna överens om centrala villkor såsom leveransomfång, anläggningspris, betalnings- och leveransvillkor, garantier, avtalsviten, gällande lag, med mera. Med utgångspunkt från överenskommelsen skall parterna nu förhandla klart villkoren för ett komplett och slutgiltigt anläggningsavtal för en återvinningsanläggning på South Park Avenue, Buffalo, NY, USA. Dessutom skall kompletterande avtal komma till stånd, däribland villkoren för ett samriskbolag samt licensavtal. Dessa förhandlingar är samtliga villkorade av finansiering, en process som pågår parallellt. TreadCraft Carbon LLC är ett dotterbolag till TreadCraft Ltd., Dunneville, Ontario, Kanada.

De övriga projekten som utvärderats är fortfarande aktuella. Det stadigt ökande marknadsintresset för återvunnen kimrök (rCB), och olja med högt bio-innehåll kommer att kräva ytterligare anläggningskapacitet för återvinning av uttjänta fordonsdäck.

Enviro äger och driver en anläggning för återvinning av uttjänta fordonsdäck i Åsensbruk i Dalsland. Anläggningen har en kapacitet på 6 000 ton uttjänta däck per år. Kimröken från anläggningen används bland annat för framställning av gummidetaljer till fordonsindustrin och bland slutkunderna märks bland annat Volvo Cars, Trelleborg Wheel Systems och Elastomeric.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 15:20 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser