Enviro tecknar HoA med DHF Development avseende en eller flera anläggningar i Mellanöstern

2018-07-06

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har nu signerat ett HoA (Heads of Agreement) med tyska DHF Development med ambitionen att underlätta etableringen av en eller flera anläggningar i Mellanöstern tillsammans med Industrial Development and Renovation Organisation of Iran (IDRO). Avtalet gäller i 3 månader.

Thomas Sörensson, vd Enviro, Reza Adelli, Managing Director of DHF Development och Stefan Tilk, styrelseledamot Enviro.

– Vi närmar oss ett samarbete i Mellanöstern tillsammans med IDRO. Dialogen har pågått i snart ett år avseende ett anläggningsprojekt i Iran, de har nu även visat intresse för etableringar i den angränsande regionen, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Samarbetspartner till IDRO (www.idro.ir) för finansiering är DHF Development (www.dhf-dev.com) som också är undertecknande part, ambitionen är att facilitera etableringen av en eller flera anläggningar i Mellanöstern. Avtalet är en icke bindande avsiktsförklaring om att inom 3 månader definiera samarbetsformer och projektdetaljer. Det finns möjlighet till förlängning om det behövs. Anläggningskapaciteten kommer att definieras under perioden, volymen beräknas uppgå mellan 30 000 ton upp till 60 000 ton däck per år.

– Iran är en växande marknad avseende både fordons- och däckproduktion drivet av en etablering av internationella aktörer i samarbete med lokala intressen. Detta innebär att behovet av en långsiktig och hållbar lösning för återvinning av däck och däckmaterial ökar.

Delegationen från Iran: Dr. Mansour Moazami, Chairman of IDRO & Deputy of Minister, Dr. Fardad Daliri, Senior Adviser IDRO, Dr. Ali Araqchi Director, General for International Affairs IDRO och S.M. Reza Adelli, Managing Director of DHF Development.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 10.50 CET.

« Tillbaka till pressreleaser