Enviro tar fram finansieringslösning för anläggningar baserat på internationell företagsobligation

2019-09-12

Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Bolaget” eller ”Enviro”) håller på att ta fram en publik, internationell företagsobligation för att finansiera bolagets ägande i kommande återvinningsanläggningar för uttjänta fordonsdäck. Arbetet att ta fram obligationen sker tillsammans med den Londonbaserade finansiella rådgivaren Zenzic Partners.

Obligationslösningen förväntas kunna finansiera ett belopp i häradet 35–45 MUSD avseende det potentiella anläggningsprojektet i Buffalo i delstaten New York. Detaljer och villkor kommer att kunna offentliggöras när alla villkor är slutförhandlade.

Som tidigare kommunicerats tecknade Enviro nyligen två term sheets med amerikanska TreadCraft Carbon LLC dels avseende upprättandet av en anläggning för däckåtervinning, dels avseende villkoren för licensintäkter för rätten till nyttjande av Enviros teknologi, i anläggningen. I de undertecknade avtalen är parterna överens om de huvudsakliga och centrala villkoren för en anläggningsaffär samt licenser, däribland anläggningspris, licensavgift, leveransomfång, betalnings- och leveransvillkor mm. Parterna för nu förhandlingar om de slutgiltiga villkoren för en komplett anläggning. Dessa förhandlingar är villkorade av finansiering.

– Efter att ha utvärderat olika typer av finansieringslösningar fokuserar vi på den här formen av obligationsupplägg. Obligationsupplägget skulle även kunna användas för att finansiera de tidigare kommunicerade projekten i Danmark och Texas, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Zenzic Partners, i egenskap av finansiell rådgivare, som bistår Enviro med att ta fram obligationsupplägget, ser goda affärsmöjligheter för Enviros teknologi.

– Enviro har en teknologi som nått teknisk mognadsgrad och som har bevisat sin affärsnytta hos välkända slutkunder såsom Volvo Cars, Trelleborg och Elastomeric. De har nått en ledande position inom en tillväxtsektor inom grön teknologi och resurshantering, och tillför betydande värden för underliggande industrier såsom däckindustrin genom att erbjuda ett hållbart alternativ till jungfrulig kimrök, säger Robert Ainscow, Head of Capital Markets hos Zenzic.

Bakgrunden är den omläggning av strategin som Enviro genomfört under det senaste året och som innebär att bolaget aktivt strävar efter att bli delägare i anläggningar för återvinning av uttjänta fordonsdäck. Anläggningar baserade på Enviros världsledande teknik för återvinning av däck, genererar intäktsströmmar genom en återvinning av strategiska och ändliga resurser som kimrök, stål och olja. Kimrök är en central ingående komponent vid tillverkning av däck och andra gummidetaljer medan stål och olja kan säljas för användning i andra industriella processer.

Stora miljöfördelar

Återvinning av uttjänta gummidäck med hjälp Enviros världsledande teknologi ger stora miljöfördelar i form av minskade koldioxidutsläpp och minskad användning av strategiska och ändliga resurser. En livscykelanalys gjord av Svenska Miljöinstitutet IVL, visar att gummiframställning med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros metod leder till 79–84 procent lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med produktion och användning av jungfrulig kimrök.

– Det globala Intresset för hållbarhet och återvinning ökar stadigt och detsamma gäller intresset för våra anläggningar, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019 kl. 12:10 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser