Enviro startar holdingbolag i USA som ett led i etableringen av lokala anläggningar

2019-09-02

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems (publ) har beslutat att omgående etablera ett holdingbolag i USA för att underlätta Enviros etablering av samägda återvinningsanläggningar för däck på den amerikanska marknaden.

– Vår nya strategi innebär att Enviro vill bli delägare i anläggningar baserade på vår teknologi eftersom det ger goda intäktsmöjligheter. Att bli delägare ställer dock andra krav på bolagsstrukturer och det är ur det perspektivet som beslutet att upprätta ett holdingbolag på den amerikanska marknaden ska ses, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Såsom nyligen kommunicerats har Enviro tecknat ett term sheet med amerikanska TreadCraft Carbon LLC avseende upprättandet av en gemensamt ägd anläggning för återvinning av uttjänta däck baserat på Enviros teknologi. Undertecknandet innebär att parterna är överens om de huvudsakliga villkoren för en anläggningsaffär såsom leveransomfång, pris på anläggningen, betalnings- och leveransvillkor.

Med utgångspunkt från term sheet:et förhandlar nu parterna villkoren för ett slutgiltigt avtal. Samtidigt pågår också arbetet med att få till stånd kompletterande avtal för villkoren för samriskbolaget samt licensavtal. Samtliga förhandlingar är villkorade av finansiering, en process som pågår parallellt.

– Beslutet att upprätta ett holdingbolag i USA är ett led i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för slutgiltiga avtal samt en finansiering av anläggningen.

Hållbar teknologi

Scandinavian Enviro Systems har utvecklat en världsledande teknologi för återvinning av uttjänta fordonsdäck som innebär att strategiska och ändliga resurser som olja, stål och kimrök kan återvinnas. Genom att använda återvunnen kimrök istället för jungfrulig kimrök vid framställning av nya däck och gummidetaljer kan utsläppen av klimatpåverkande koldioxid minska kraftigt samtidigt som återvinningen av övriga ingående resurser innebär ytterligare minskad miljöbelastning. Enligt en livscykelanalys gjord av Svenska Miljöinstitutet IVL, kan användning av återvunnen kimrök leda till mellan 79 och 84 procent lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med produktion och användning av jungfrulig kimrök.

– Det stadigt ökande intresset för hållbar teknologi och de allt mer avgörande frågorna kring hur utsläppen av växthusgaser skall minska, innebär att allt fler aktörer inom däck- och gummiindustrin får upp ögonen för vår unika teknologi, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Markets.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser