Enviro stärker sitt kapital genom en kvittningsemission på 3,0 MSEK

2018-07-18

Scandinavian Enviro Systems AB (publ (”Enviro” eller ”Bolaget”) stärker sin finansiella ställning via omsättning av ett lån till eget kapital i en riktad emission genom kvittning. Emissionsbeloppet är på cirka 3,0 MSEK. Kapitalet skall huvudsakligen användas till att bearbetning av marknaden för anläggningsförsäljning samt till att stärka bolagets arbetskapital.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission genom kvittning om 3 000 000 kronor och 2 928 847 aktier. Emissionen genomförs via en kvittning av ett lån utställt av Recall Capital Nordic AB och teckningskursen per aktie blir 1,0243 kr. Antal aktier i Bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 125 659 140 och aktiekapitalet kommer att öka med 117 154 kronor och kommer att uppgå till totalt 5 026 366 kronor. Utspädning efter emissionen kommer att vara 2%. Emissionen genomförs enligt marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 14:40 CET.

« Tillbaka till pressreleaser