Enviro och Treadcraft Limited förlänger MoU med sex månader – omfattar specificerad anläggningssite och Joint Venture

2018-12-28

Scandinavian Enviro Systems och Treadcraft Limited förlänger det MoU som tecknades 29 juni 2018 med sex månader. Parterna avser nu att, helt i linje med Enviros nya affärsmodell, etablera ett Joint Venture för samägande och drift av en anläggning med kapacitet på 30 000 ton däck per år. Anläggningen planeras att uppföras på 1501 College Avenue, Niagara Falls, New York, USA.

– Att vi har en officiell site för anläggningen är ett stort steg framåt. Arbetet fortlöper nu med att formalisera förutsättningar och villkor ytterligare. Inom de närmaste sex månaderna ska bland annat juridiska, finansiella och tillståndsfrågor klargöras, och en anläggningsorder upprättas. Att Enviro går in som delägare av anläggningen går helt i linje med bolagets nya affärsstrategi och gör att vi kommer ta del av den goda avkastning som förväntas genereras, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Avtalspart Treadcraft Limited, med huvudkontor i Wainfleet, Ontario, Kanada, är ett sedan 2007 etablerat däckåtervinningsföretag som verkar på den nordamerikanska marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 11:10 CEST.

« Tillbaka till pressreleaser