Enviro kompletterar underlag för samråd avseende en ny anläggning i Uddevalla

2021-09-09

Scandinavian Enviro Systems avser komplettera det samrådsunderlag som ingått till länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan gällande uppförandet av en ny återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Vid arbetet med ansökan har ytterligare en alternativ lokalisering för återvinningsanläggningen framkommit varför ytterligare en tomt inom det aktuella industriområdet i Uddevalla blir föremål för kommande samråd.

Tidigare i år kommunicerade Enviro att bolaget avsåg lämna in ett förslag till samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Västra Götaland inför en kommande tillståndsansökan för etablering av en ny återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Samrådet avsåg en etablering av en ny anläggning på en identifierad industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Bolaget kompletterar nu samråd till att omfatta ytterligare en alternativ lokalisering inom det aktuella industriområdet. Totalt två industritomter kommer således att bli föremål för kommande samråd.

Det nu framtagna underlaget för samråd kommer att följas av en formell ansökan om tillstånd för etableringen av den aktuella anläggningen. Tillståndsansökan beräknas ske under hösten 2021. Såsom Enviro tidigare kommunicerat är ett slutgiltigt beslut om etablering av en anläggning också avhängigt ett flertal andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser