Enviro har förstärkt kassan med 32,5 MSEK efter genomförd nyemission till Michelin

2020-04-30

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har nu genomfört den nyemission som var en del av den avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap med Michelin som bolaget tillkännagav den 15 april i år. Efter emissionen uppgår bolagets kassa till sammanlagt cirka 75 MSEK.

Michelins investering i Enviro gjordes genom en riktad nyemission av totalt 116 165 223 aktier till en teckningskurs om 0,28 SEK per aktie, varvid aktiekapitalet ökades med 4 646 608,92 SEK. Totalt inbringade emissionen cirka 32,5 MSEK till bolaget före transaktionskostnader.

Efter registreringen av emissionen hos Bolagsverket uppgår nu aktiekapitalet till 23 233 044,60 SEK och antalet aktier till 580 826 115, varav 20 procent innehas av Michelin. Emissionen innebär en röstmässig utspädningseffekt om 20 procent.

Franska Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det strategiska partnerskapet med Michelin ger Enviro kraftigt förbättrade förutsättningar för en global etablering av återvinningsanläggningar baserade på Enviros patenterade och ledande teknologi för återvinning av uttjänta däck.

Partnerskapet med Michelin avses i nuläget omfatta fyra huvudområden:

  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
  • Michelins aktieinvestering om totalt 20 procent av Enviro efter emissionen, uppgående till 32 526 262,44 SEK eller motsvarande 116 165 223 aktier, vilket gör Michelin till den största ägaren i bolaget
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Ett slutgiltigt avtal om strategiskt partnerskap mot bakgrund av avsiktsförklaringen beräknas i enlighet med vad som tidigare kommunicerats kunna nås runt halvårsskiftet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

« Tillbaka till pressreleaser