Enviro går mot joint venture i Kina, tecknar MoU med Vanlead Group

2017-03-29

Enviro har signerat ytterligare ett MoU med kinesiska Vanlead Group, södra Kinas största och en internationellt stor däcktillverkare. Syftet är att upprätta ett gemensamägt bolag för att marknadsföra Enviros patenterade teknik på hela den kinesiska marknaden.

– Både Enviro och Vanlead ser stor potential för Enviros miljöteknik för materialåtervinning ur uttjänta däck i Kina. Ett joint venture med en av Kinas största däcktillverkare gör det möjligt att bearbeta världens största kimröksmarknad både snabbare och mer framgångsrikt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Ännu ett MoU (Memorandum of Understanding) har undertecknats med det statligt ägda Vanlead Group, detta avser att upprätta ett gemensamägt bolag för den kinesiska marknaden. Parterna har som ett led i samarbetet även signerat ett MoU för att bygga en återvinningsanläggning i Guangdong, södra Kina, som ska tillgodose Vanleads behov av återvunnen kimrök till däckproduktion.

– Vanleads position som en av Kinas ledande däckproducenter med fokus på högteknologiska och hållbara lösningar är en unik möjlighet. Enviro representerar hög effektivitet och automationsgrad samt möter de ambitioner Vanlead har avseende hållbarhet.

Förutom att vara södra Kinas största däckproducent exporterar Vanlead idag däck till både Europa, USA och andra delar av världen. Det senaste året har Vanleads nya fabrik i Hefei med så kallad Industri 4.0 tagits i drift och ska vara en av världens mest automatiserade produktionsenheter för däck.

– Kina är världens största däckmarknad och nya lösningar för att hantera uttjänta däck mer cirkulärt är nödvändigt ur både miljö- och resursperspektiv. Både vi och Vanlead är mycket nöjda med att vara överens om vägen framåt, arbetet med utformningen av joint venture-bolaget påbörjas omgående. Målsättningen är att ett avtal ska vara klart under sommaren, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Vanlead Group: http://www.vanlead.com/gw_en/

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 15.40 CET.

« Tillbaka till pressreleaser